ALEGERI DEPARTAMENTE

1. Alegerile directorilor de departament și a membrilor din comisiile departamentelor vor avea loc la sediul Facultății de Medicină, Campus, corp B, în data de 20.10.2015. Locația și intervalul orar stabilit pentru fiecare departament în parte sunt următoarele:

-          Departamentul  I- Sala Consiliu Facultatea de Medicina- orele 13-14
-          Departamentul  II- Sala Consiliu Facultatea de Medicina- orele 14-15
-          Departamentul  III- Amfiteatrul A2- orele 13-14
-          Departamentul  IV- Amfiteatrul A2- orele 14-15
-          Departamentul  V- Amfiteatrul A3- orele 13-14
-          Departamentul  IV- Amfiteatrul A3- orele 14-15

2. Numărul membrilor  ce vor fi aleși in consiliul departamentului, stabilit prin hotărârea consiliului facultății,  este de 5.

3. Ședința de alegeri este valabil constituită NUMAI dacă sunt prezenți  cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot

4. Biroul Electoral al Facultății, votat în Consiliul Facultății, are următoarea componență:

- Conf. Univ. Dr Broască Valentin
- Conf. Univ. Dr Tuță Liliana
- SL Univ Dr Grasa Cătălin
Membri supleanți- SL  Dr. Martinescu Alina si SL Dr Ionescu Constantin.