Calendarul propriu pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor din luna septembrie 2017

Calendarul propriu pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor din luna septembrie 2017, conform Hotărârii Consiliului Facultății de Medicină din data de 06.07.2017, este următorul:
- 01 – 08 sept. – a III a sesiune;
- 01 – 10 sept. – înscriere la examenul de licență/disertație;
- 11 sept. ora 14, Campus corp B – licență – proba scrisă;
- 12 sept. – depunere contestații licență;
- 13 sept. – rezolvare contestații licență;
- 14 sept. – licență / disertație – masterat – susținere proiect diplomă. 
 
Rămân valabile TEMATICA și BIBLIOGRAFIA  de la Examenul de Licență Septembrie 2016.   
 
 Conducerea Facultății de Medicină