Tematica si manuale orientative

Pentru proba de BIOLOGIE

1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

 

şi

 

2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

 

 

Pentru proba de CHIMIE ORGANICĂ

Chimie clasa a X-a

1.                  Introducere în studiul chimiei organice.

2.                  Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3.                  Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4.                  Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 

Chimie clasa a XI-a

1.                  Clasificarea  compuşilor organici.

2.                  Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3.                  Reacţii chimice ale compuşilor organici:

·         Reacţii de halogenare.

·         Reacţii de alchilare.

·         Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

·         Reacţii de hidrogenare şi reducere.

·         Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

·         Reacţii de esterificare.

·         Reacţii de hidroliză.

·         Reacţii de condensare şi policondensare.

·         Reacţii de diazotare şi cuplare.

·         Reactii de oxidare.

4.                  Izomerie optică.

5.                  Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6.                  Compusi organici cu importanţă biologică:

·         Aminoacizi.

·         Proteine.

·         Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

 

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

 

 

Pentru proba de FIZICĂ

 

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

 

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

 

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric – Generalitati).

 

 

Notă: Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care conţine programa afişată.

 

Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)