Tematică şi manuale orientative pentru admitere la facultatea de medicină

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ

 

Pentru programul de studii MEDICINĂ

I. Proba BIOLOGIE:

1.Biologie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

Cu exceptia capitolului: “METABOLISMUL”

 

2. Anatomie și fiziologie umană pentru admitere la facultățile de medicină, Barron’s & Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2022

Autori: Krumhardt B, Alcamo IE

ISBN: 978-973-169-728-4

 • Cap.1 – pag.2 – 11 – Introducere in anatomie si fiziologie
 • Cap.10 – pag.233 – 235 – Tesutul nervos..Sinapsa
 • Cap.13 – pag.296 – Sistemul endocrine..Descrierea generala a hormonilor
 • Cap.14 – pag.320 – 321 – Sangele.Plasma
 • Cap.14 – pag.322 – Globulele rosii
 • Cap.14 – pag.327 – 329 – Globulele albe
 • Cap.15 – pag.344 – 348 – Sistemul cardio-vascular
 • Cap.15 – pag.349 – 351 – Muschiul cardiac
 • Cap.16 – pag.377 – 380 – Sistemul limfatic si imun. Nodulii limfatici
 • Cap.16 – pag.381 – Splina
 • Cap.18 – pag.426 – 427 – Sistemul digestive
 • Cap.18 – pag.427 – 430 – Cavitatea orala
 • Cap.18 – pag.438 – 440 – Organe anexe.Ficatul
 • Cap.18 – pag.440 – 441 – Pancreasul
 • Cap.20 – pag.486 – 487 – Rinichii
 • Cap.20 – pag.487 – 489 – Nefronul
 •  

II. Proba CHIMIE ORGANICĂ:

Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

 • Chimie clasa a X-a:

1.Introducere în studiul chimiei organice.

2.Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4.Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 • Chimie clasa a XI-a

1.Clasificareacompuşilor organici.

2.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3.Reacţii chimice ale compuşilor organici:

-Reacţii de halogenare.

-Reacţii de alchilare.

-Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

-Reacţii de hidrogenare şi reducere.

-Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

-Reacţii de esterificare.

-Reacţii de hidroliză.

-Reacţii de condensare şi policondensare.

-Reacţii de diazotare şi cuplare.

-Reactii de oxidare.

4.Izomerie optică.

5.Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6.Compusi organici cu importanţă biologică:

-Aminoacizi.

-Proteine.

-Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

 

III. Proba FIZICĂ:

Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care conţine programa afişată.

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică - Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie - Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii. Aplicaţii.

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică - Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate - Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric – Generalitati).

 

Pentru programul de studii ASISTENTA MEDICALA GENERALA

 

Proba BIOLOGIE:

 1. Biologie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

Cu exceptia capitolului: “METABOLISMUL”

 

Pentru programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

Proba BIOLOGIE:

 1. Biologie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

Capitolul – Generalitati. Alcatuirea corpului uman. Celula si tesuturile

Capitolul – Sistemul nervos

Capitolul – Analizatorii

Capitolul – Miscarea. Sistemul osos. Sistemul muscular

 

Pentru programul de studii MASTER “Managementul instituțiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice”

1. SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR – Cristian Vlădescu, Cartea Universitara, București, 2004.

http://www.umft.ro/data_files/discipline-documente-utile/2/sanatatepublica.pdf

Din care:

Partea I. - Cap. VII. Medicina bazata pe dovezi și ghidurile de practică

Partea a II-a – Cap. X – XII. Politici si sisteme de sănătate

Partea a III-a - Cap. XVIII. Management general

2. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 Privind reforma în domeniul sănătăţii (disponibila on-line pe internet cu modificile si completarile ulterioare)

Din care:

TITLUL I - Sănătatea publică

TITLUL VII – Spitalele

TITLUL XVII – Medicamentul

 

TEMATICA ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ pentru interviul de admitere la programul de studii MASTERManagementul instituțiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice” Septembrie 2019

 1. SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR – Cristian Vlădescu, Cartea Universitara, București, 2004.http://www.umft.ro/data_files/discipline-documente-utile/2/sanatatepublica.pdf

Din care:

Partea I. - Cap. VII. Medicina bazata pe dovezi și ghidurile de practică

Partea a II-a – Cap. X – XII. Politici si sisteme de sănătate

Partea a III-a - Cap. XVIII. Management general

 1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 Privind reforma în domeniul sănătăţii(disponibila on-line pe internet cu modificile si completarile ulterioare)

Din care:

TITLUL I - Sănătatea publică

TITLUL VII – Spitalele

TITLUL XVII – Medicamentul

Pentru proba de BIOLOGIE

Manual orientativ

Biologie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

Note şi menţiuni

1. La programele de studii „Medicină” şi „Asistenţă medicală generală” tematica nu include capitolul „Metabolismul”.

2. La programul de studii „Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare”, tematica include numaicapitolele:

- Generalităţi. Alcatuirea corpului uman. Celula şi Tesuturile

- Sistemul nervos şi Analizatorii

- Mişcarea. Sistemul osos şi sistemul muscular

Pentru proba de CHIMIE ORGANICĂ

Chimie clasa a X-a

1.Introducere în studiul chimiei organice.

2.Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4.Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

Chimie clasa a XI-a

1.Clasificareacompuşilor organici.

2.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3.Reacţii chimice ale compuşilor organici:

Reacţii de halogenare.

Reacţii de alchilare.

Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

Reacţii de hidrogenare şi reducere.

Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

Reacţii de esterificare.

Reacţii de hidroliză.

Reacţii de condensare şi policondensare.

Reacţii de diazotare şi cuplare.

Reactii de oxidare.

4.Izomerie optică.

5.Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6.Compusi organici cu importanţă biologică:

Aminoacizi.

Proteine.

Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

Manuale orientative

Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

Pentru proba de FIZICĂ

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii. Aplicaţii.

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric – Generalitati).

Note şi menţiuni

Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care conţine programa afişată.

Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)

Note:

1. Manualele, precum şi eventualele Baze de date şi grile propuse au caracter strict orientativ, având scopul de a veni în sprijinul pregătirii candidaţilor.

2. Candidaţii au obligaţia să respecte în totalitate tematicile afişate.

Tematica 2017

Pentru proba de BIOLOGIE

1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

şi

2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

Pentru proba de CHIMIE ORGANICĂ

Chimie clasa a X-a

1. Introducere în studiul chimiei organice.

2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

Chimie clasa a XI-a

1. Clasificarea compuşilor organici.

2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:

· Reacţii de halogenare.

· Reacţii de alchilare.

· Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

· Reacţii de hidrogenare şi reducere.

· Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

· Reacţii de esterificare.

· Reacţii de hidroliză.

· Reacţii de condensare şi policondensare.

· Reacţii de diazotare şi cuplare.

· Reactii de oxidare.

4. Izomerie optică.

5. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6. Compusi organici cu importanţă biologică:

· Aminoacizi.

· Proteine.

· Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

Pentru proba de FIZICĂ

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii. Aplicaţii.

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric – Generalitati).

Notă: Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care conţine programa afişată.

Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)