Consiliul Facultatii

Consiliul Facultății de Medicină

Prof. univ. dr. Tofolean Doina Ecaterina – Decan

Prof. univ. dr. Jurja Sanda - Prodecan

Conf. univ. dr. Gheorghe Emma - Prodecan

Conf. univ. dr. Hangan Laurențiu-Tony - Prodecan

Şl. univ. dr. Pazara Loredana – Prodecan

Şl. univ. dr. Ionescu Constantin – Director departament 1

Şl. univ. dr. Stăniguţ Alina Mihaela – Director departament 3

Conf. univ. dr. Cambrea Claudia Simona – Director departament 4

Şl. univ. dr. Costea Daniel Ovidiu – Director departament 5

Conf. univ. dr. Voinea Felix – Director departament 6

Prof. univ. dr. Arghir Oana Cristina

Prof. univ. dr. Dumitru Eugen

Prof. univ. dr. Ion Ileana-Ioana

Prof. univ. dr. Mihailov Ileana Claudia - CV

Prof. univ. dr. Tuţă Liliana-Ana

Prof. univ. dr. Tica Vlad-Iustin

Conf. univ. dr. Botnarciuc Mihaela

Conf. univ. dr. Deacu Mariana

Conf.univ. dr. Popa Marius Florentin

Şl. univ. dr. Adumitresi Cecilia Ruxandra Alina

Şl. univ. dr. Ciufu Nicolae

Şl. univ. dr. Grasa Cătălin Nicolae

Şl. univ. dr. Obadă Bogdan

Şl. univ. dr. Roşioru Veronica

Student Belu Alexandra Cristiana – Medicină anul V

Student Bogdan Marius Emanuel – Medicină anul

Student Căpraru Renate Lavinia – Medicină anul IV

Student Gioga Nicoleta - Medicină anul IV

Student Ibadula Yener – Medicină anul IV

Student Nica Geo Răzvan – Medicină anul II

Student Ştefănică Mircea – Medicină anul V

Student Vasile Marius Adrian – Medicină anul IV

 

 

I. Comisia pentru învățământ și formarecontinuă

 1. Tuţă Liliana
 2. Gheorghe Emma
 3. Popa Marius
 4. Stăniguţ Alina
 5. Stud. Nichifor Ioana Bianca

 

 II. Comisia pentru Cercetarea științifică șiinformatizare

 1. Arghir Oana
 2. Dumitru Eugen
 3. Costea Daniel
 4. Deacu Mariana
 5. Stud. Bogdan Marius Emanuel
 6. Stud. Ibadula Yener

 

 III. Comisia pentru Relații internaționale și imagineinstituțională

 1. Mihailov Claudia
 2. Adumitresi Cecilia
 3. Botnarciuc Mihaela
 4. Tica Vlad
 5. Stud. Gioga Nicoleta

 

IV. Comisia pentru Relația cu studenții șiabsolvenții

 1. Hangan Laurenţiu -Tony
 2. Voinea Felix
 3. Stud. Căpraru Renate
 4. Stud. Imran Briana-Yasmin

 

V. Comisia pentru Dezvoltarea instituțională, asigurarea calității și relația cu mediul economic și comunitatealocală

 1. Gheorghe Emma
 2. Hanzu-Pazara Loredana
 3. Grasa Cătălin
 4. Ion Ileana
 5. Roşioru Veronica
 6. Stud. Nica geo Răzvan

 

VI. Comisia pentru Evaluarea activității didactice/cercetare și de ocupare a posturilor didactice/cercetare

 1. Hangan Laurenţiu - Tony
 2. Cambrea Claudia
 3. Ionescu Constantin
 4. Ciufu Nicolae

 

VII. Comisia pentru Acordarea titlurilor științifice șionorifice

 1. Obadă Bogdan
 2. Jurja Sanda
 3. Stud. Vasile Marius Adrian

 

VIII. Comisia Profesională (Echivalări Mobilităţi studenţi)

 1. Ion Ileana
 2. Adumitresi Cecilia
 3. Roşioru Veronica
 4. Rădulescu Ninela

 

IX. Comisia CEAC din cadrul Facultății de Medicină
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Gheorghe Emma
Membri: 
Prof. univ. dr. Ion Ileana
ŞL. univ. dr. Pazara Loredana
ŞL. univ. dr. Roşioru Veronica
Student:
Nica Geo Răzvan
Angajator: 
Prof. univ. dr. Arghir Oana

 

Secretariat

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: 0241605002