Misiune

     Misiune şi obiective

     Specializarea Medicină funcționează în cadrul Facultății de Medicinǎ ce face parte din Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

     Actele normative care atestă cadrul juridic de înfiinţare şi funcţionare a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa sunt reprezentate de Ordinele Ministerului Învăţământului nr. 7424 şi 7429 din 20 martie 1990. Începând cu data de 20 martie 1990, se înfiinţează în structura Universităţii din Constanţa, Facultatea de Medicină şi respectiv Facultatea de Biologie.

Facultatea de Medicină a inclus la momentul înfiinţării, în 1990, trei specializări: Medicina Generală, Medicină Dentară şi Farmacie, dar s-a separat de Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie în 2002.

     În prezent, Facultatea de Medicină are în componenţă programe de studii universitare de licenţă: Medicină - statut: acreditată conform HG 635/11.06.2008, cu menţinerea acreditării conform deciziei ARACIS nr. 4595/12.05.2009, Medicină (în limba engleză) - statut: Acreditat prin Raport ARACIS din 22.04.2010, Asistenţă medicală generală - statut: Acreditat prin Raport ARACIS din 09.07.2009, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare -statut: Acreditat prin Raport ARACIS din 15.12.2011 şi programe de studii universitare de masterat: Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice - statut: Acreditat prin Raport ARACIS din 15.12.2011.

     În urma clasificării şi ierarhizării universităţilor şi facultăţilor, conform art. 193 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în anul 2011, Facultatea de Medicină a Universităţii „Ovidius“ din Constanţa a fost încadrată ca domeniu de studii în categoria B.

Specializarea de Medicină Generală înfiinţată în 1990 a obţinut autorizaţia în 1995 şi prima acreditare în 2002. În anul 2009 obţine prin decizia ARACIS 4595/12.05.2009 avizul de menţinere a acreditării pentru programul de studii de licenţă (specializarea) Medicină, forma de învăţământ de zi pentru o cifră de şcolarizare de 250 studenţi/an.

     Misiunea Facultăţii de Medicină se subscrie prevederilor Cartei Universităţii, cuprinse în art. 10–14.

     Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Medicină dinUniversitatea „Ovidius” din Constanţa sunt înscrise în Planul strategic.

     Misiunea asumată de către conducerea Facultăţii de Medicină este aceea de a consolida poziţia recunoscută între facultăţile tradiţionale de medicină din România şi de a se integra în circuitul internaţional al învătământului superior medical.

     Facultatea de Medicină îşi asumă misiunea de a forma specialişti cu pregătiresuperioară printr-un proces didactic de excelenţă, oferindu-le posibilitatea de a-şi folosi întregul potenţial prin asigurarea unui curriculum în conformitate cu cele mai înalte standarde ale ştiinţelor biomedicale, în conformitate cu cerinţele Comunităţii Europene, Ministerul Educaţiei şi ARACIS.

     Facultatea îşi propune de asemenea să devină un centru principal de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, să dezvolte baza de cercetare şi infrastructura necesară, să întreţină şi să dezvolte relaţii de colaborare şi schimburi interuniversitare cu instituţii din ţară şi din străinătate.

     Performanţa în procesul educaţional şi de cercetare are ca scop principal menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

     Facultatea de Medicină urmăreşte asigurarea unui grad înalt de satisfacţiealstudenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice care să confere un bun echilibru între aşteptări şi oferta facultăţii în plan managerial şi educaţional.