Facultățile de Medicină și Medicină Dentară din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța organizează simularea concursului de admitere 2016 la studii de licență.

Simularea va avea loc pe data de 14.05.2016, ora 09 00.

Înscrierea se poate face pana Joi 12.05.2016 ora 14.00:

-          Prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (se trimite dovada achitării taxei de participare şi fişa de înscriere completată şi scanată).

-          la secretariatul Facultății de Medicină, de luni până vineri, în intervalul: 1200 – 1400.

 

Perioada înscriere simulare: 02 - 12.05.2016.

 

Taxa de înscriere este în valoare de 100 ron și se poate achita:

-          la casieria UOC campus - corp B;

-          în contul de la Trezoreria Municipiului Constanța RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod fiscal: 4301332.

 

La înscriere se va face dovada plății taxei de participare.

Accesul în săli se va face începând cu ora 0800.