Simularea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență, la Facultatea de Medicină - 12.05.2019, ora 11.00, Campus UOC, corp B

Simularea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă ale Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, pentru anul universitar 2019–2020, va avea loc în ziua de duminică, 12.05.2019, ora 11:00, pentru programele de studii „Medicină”, „Asistenţă medicală generală” şi „Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare”.

 

Perioada de înscriere: 6 - 10.05.2019, la secretariatul Facultăţii de Medicină sau online la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taxa de înscriere, în valoare de 150 lei, se achită la casieriile Universităţii „Ovidius” din Constanţa sau direct în contul:

RO74TREZ23120F330500XXXX

Deschis la Trezoreria Municipiului Constanța

COD FISCAL 4301332

 

Pe ordinul de plata se vor specifica obligatoriu:

- Nume si Prenume candidat

- Facultatea si programul de studii pentru care se înscrie.

 

Chitanţa de achitare a taxei este necesară pentru înscriere.

 

Formular inscriere.