SIMULARE CONCURS DE ADMITERE MAI 2017

Simularea va avea loc pe data de 13.05.2017, ora 09:00
 
Accesul în săli se va face începând cu ora 08 30
-       Înscrierea se poate face la secretariatul Facultății de Medicină, de luni până vineri, în intervalul: 12:00 – 14:00 sau online.
Perioada înscriere simulare: 04 - 11.05.2017
Taxa de înscriere este în valoare de 100 ron și se poate achita:
-      la casieria UOC campus - corp B;
-      în contul UOC de la Trezoreria Municipiului Constanta RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod fiscal: 4301332
 
La înscriere se va face dovada plății taxei de participare
 
 

REPARTITIE PE SALI SIMULARE 2017 

Candidatii repartizati in sala 102
Candidatii repartizati in sala 103
Candidatii repartizati in sala A1
Candidatii repartizati in sala A2
Candidatii repartizati in sala A3
Candidatii repartizati in sala E255